Personvern

Adcomer tar personvern på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger, og hvordan du kan utøve personvernrettighetene dine. Vi anbefaler at du leser denne personvernerklæringen i sin helhet for å sikre at du er fullstendig informert. For å gjøre det enklere for deg å se gjennom deler av denne personvernerklæringen som gjelder for deg, har vi delt opp dokumentet i seksjoner som er spesifikt gjeldende for kunder (del 2), kontakter (del 3) og besøkende (del 4). § 1 og 5 gjelder for alle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår bruk av din personlige informasjon, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktdetaljene oppgitt på slutten av del 5. I den grad vi gir deg beskjed om andre eller ytterligere personvernregler, vil disse retningslinjene styre slike interaksjoner. 1. Formaliteter: 1.1. Om oss: Adcomer er et digitalt markedsføringsbyrå, et selskap med hovedkontor i Norge og som videre vil bli henvist som («vi», «oss», «vår» og «Adcomer») videre i innholdet av denne siden. Tjenesten vår inkluderer å hjelpe kundene våre med blant annet å markedsføre våre kunders produkter og/eller tjenester på tvers av ulike digitale markedsføringskanaler som blant annet: Facebook, Google, Instagram og YouTube. Vi tilbyr også andre relaterte markedsføringstjenester, for eksempel dataanalyse, søkemotoroptimalisering og publikumsinnsikt for å hjelpe kundene våre med å forbedre sine markedsføringsaktiviteter. 1.2 Nøkkelord forklaring: I denne personvernerklæringen har disse vilkårene følgende betydning: «Kontakt» er en person en kunde kan kontakte gjennom tjenesten vår. Med andre ord, en kontakt er alle på et medlems distribusjonsliste som et medlem har gitt oss informasjon om eller er noen som på annen måte har samhandlet med et medlem via tjenesten. For eksempel, hvis du er medlem, vil en abonnent på e-postmarkedsføringskampanjene dine eller kontakt gjennom kontaktskjema, e-post og telefon bli ansett som en kontakt. «Kunde» betyr enhver person eller enhet som jobber med oss for å bruke tjenestene våre. «Distribusjonsliste» er en liste over kontaktdetaljer og all tilknyttet informasjon relatert til disse kontaktene (for eksempel e-postadresser) «Personlig informasjon» betyr all informasjon som identifiserer eller kan brukes til å identifisere en person direkte eller indirekte. Eksempler på personlig informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, kjønn, yrke eller annen demografisk informasjon. «Besøkende» betyr, avhengig av konteksten, enhver person som besøker noen av våre Adcomer-nettsteder, kontorer eller på annen måte engasjerer seg med oss på våre arrangementer eller i forbindelse med våre markedsførings- eller rekrutteringsaktiviteter. «du» og «din» betyr, avhengig av konteksten, enten en kunde, en kontakt eller en besøkende. 2. Personvern for kunder: Denne delen gjelder for den personlige informasjonen vi samler inn og behandler fra en kunde eller potensiell kunde gjennom levering av våre tjenester, inkludert funksjoner som tilbys gjennom tjenesten. Hvis du ikke er en kunde, kan delen for besøkende eller kontakter i denne policyen være mer relevant for deg og dine data. I denne delen refererer «du» og «din» til kunden og potensielle kunder. 2.1. Informasjon vi samler inn: Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for interaksjonene dine med Adcomer, tjenestene du bruker, din plassering og gjeldende lov. Imidlertid faller personopplysningene vi samler inn i følgende kategorier: (i) Informasjon du oppgir til oss: Du (eller din organisasjon) kan oppgi visse personopplysninger til oss når du registrerer deg som kunde/medlem hos Adcomer og bruker tjenestene våre, rådfører seg med teamet vårt, sender oss en e-post eller kommuniserer med oss på noen annen måte. Denne informasjonen kan omfatte: Bedriftskontaktinformasjon (som navn, stillingstittel, organisasjon, plassering, telefonnummer, e-postadresse og land); Markedsføringsinformasjon (som dine kontaktpreferanser); Feilsøkings- og støttedata (som er data du oppgir eller vi på annen måte samler inn i forbindelse med støtteforespørsler vi mottar fra deg. Dette kan inkludere kontakt- eller autentiseringsdata, innholdet i chattene dine og annen kommunikasjon med oss, og produktet eller tjenesten du er bruker relatert til din forespørsel om hjelp); og Betalingsinformasjon (inkludert faktureringsadressen din). (ii) Informasjon vi samler inn automatisk: Når du bruker Adcomer’s tjenester, kan vi automatisk samle inn eller motta viss informasjon om enheten din og bruken av tjenesten (samlet «tjenestebruksdata»). I noen (men ikke alle) land, inkludert land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), anses denne informasjonen som personlig informasjon i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Vi og våre tredjepartspartnere bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn noe av denne informasjonen. Tjenestebruksdata kan omfatte: Informasjon om enhet: Vi samler inn informasjon om enheten og applikasjonene du bruker for å få tilgang til tjenesten, for eksempel IP-adressen din, operativsystemet ditt, nettleser-IDen din, søkerstørrelse og annen informasjon om systemet og tilkoblingen. Logg på data: Våre webservere oppbevarer logg-filer som registrerer data hver gang en enhet får tilgang til disse serverne og arten av hver tilgang, inkludert opprinnende IP-adresser og aktiviteten din i tjenesten (som dato/tidsstempler knyttet til bruken din, sider og filer som er sett, søk og andre handlinger du utfører (for eksempel hvilke funksjoner du brukte), informasjon om hendelser (som aktivitet på nettstedet, feilrapporter og maskinvare innstillinger). Bruksdata: Vi samler inn bruksdata om deg når du samhandler med tjenesten vår, som kan inkludere datoene og klokkeslettet du får tilgang til tjenesten og aktivitetene dine på nettsetdet vårt (som hvilke deler av tjenesten du brukte, øktens varighet, lenker som ble klikket på, ikke- sensitiv tekst angitt og musebevegelser). (iii) Informasjon vi samler inn fra andre kilder: Fra tid til annen kan vi innhente informasjon om deg fra tredjepartskilder, for eksempel offentlige databaser, sosiale medieplattformer, tredjeparts dataleverandører og våre felles markedsføringspartnere. Eksempler på informasjonen vi mottar fra andre kilder inkluderer demografisk informasjon (som alder og kjønn), enhetsinformasjon (som IP-adresser), plassering (som by og stat) og online atferdsdata (som informasjon om din bruk av sosiale medier og nettsteder, sidevisningsinformasjon og søkeresultater og lenker). Vi bruker denne informasjonen, alene eller i kombinasjon med annen personlig informasjon vi samler inn, for å forbedre vår evne til å tilby relevant markedsføring og innhold til deg. 2.2. Bruk av personlig informasjon: Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn eller mottar gjennom tjenesten (alene eller i kombinasjon med andre data vi henter inn) til formålene og på de juridiske grunnlagene som er identifisert nedenfor: Å fakturere og samle inn penger som du skylder oss for å utføre kontrakten vår med deg for bruk av tjenesten eller der vi ikke har inngått en kontrakt med deg, i samsvar med våre legitime interesser for å drive og administrere tjenesten vår. Dette inkluderer å sende deg e-poster, fakturaer, kvitteringer, varsler om kriminalitet og å varsle deg hvis vi trenger et annet kredittkortnummer. Vi bruker tredjeparter for sikker behandling av kredittkorttransaksjoner, og disse tredjepartene samler inn faktureringsinformasjon for å behandle dine bestillinger og kredittkortbetalinger. For å lære mer om trinnene vi tar for å beskytte disse dataene, se delen «Vår sikkerhet» i denne personvernerklæringen. For å sende deg systemvarslingsmeldinger i avhengighet av våre legitime interesser i å administrere tjenesten og tilby visse funksjoner. For eksempel kan vi informere deg om midlertidige eller permanente endringer i tjenesten vår eller overholdelsesvarsler, for eksempel endringer i denne personvernreglene. For å oppfylle juridiske krav, inkludert etterlevelse av rettskjennelser, gyldige oppdagelsesforespørsler, gyldige stevninger og andre passende juridiske mekanismer. For å gi informasjon til representanter og rådgivere, inkludert advokater og regnskapsførere, for å hjelpe oss med å overholde juridiske, regnskapsmessige eller sikkerhetskrav i avhengighet av våre legitime interesser. Å straffeforfølge og forsvare en domstol, voldgift eller lignende rettslig prosess. For å svare på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse. For å utføre dataanalyseprosjekter i avhengighet av våre legitime forretningsinteresser i å forbedre våre tjenester for våre kunder/medlemmer. Som alltid tar vi personvernet til på alvor, og vil fortsette å implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte denne personopplysningen mot misbruk eller uautorisert avsløring. For å tilpasse tjenestene, innholdet og reklamene våre, serverer vi deg i avhengighet av våre legitime interesser i å støtte våre markedsføringsaktiviteter. Vi og våre tredjeparts markedsførings- og reklamepartnere kan bruke din personlige informasjon til å tjene deg spesifikt, slik som markedsføringsinformasjon, anbefaling av tjenester, ikke-transaksjonell kommunikasjon (f.eks. e-post, telemarketingsamtaler, SMS eller push-varslinger) og personlig tilpasset annonsering om oss, i samsvar med dine gjeldende markedsføringspreferanser og denne personvernerklæringen. For mer informasjon om hvordan vi kan dele informasjonen din med våre tredjepartspartnere, se avsnitt 5 nedenfor. 2.3. Informasjonskapsler og sporingsteknologier: Vi og våre tredjepartspartnere kan bruke ulike teknologier for å samle inn og lagre tjenestebruksdata når du bruker tjenesten vår (som omtalt ovenfor), og dette kan inkludere bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier, for eksempel piksler. Vi bruker denne informasjonen til å måle ytelsen til e-postkampanjer, for å gi analytisk informasjon, forbedre effektiviteten til tjenesten vår og til andre formål beskrevet ovenfor. Rapporter er også tilgjengelige for oss når vi sender e-post til deg, så vi kan samle inn og gjennomgå denne informasjonen. D. Din databeskyttelse rettigheter: Avhengig av landet du bor i, kan du ha følgende rettigheter: Å få tilgang; rette; Oppdater; slette; begrense; eller protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Retten til å klage til et datatilsyn om innsamling og bruk av personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet. Tilsvarende, hvis personopplysninger samles inn eller behandles på grunnlag av samtykke, kan den registrerte trekke tilbake sitt samtykke når som helst. Å trekke tilbake samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi utførte før tilbaketrekkingen din, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av din personlige informasjon utført i avhengighet av andre lovlige behandlingsgrunner enn samtykke. Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine rettigheter i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din for å hjelpe oss med å svare effektivt på forespørselen din. Hvis vi mottar en forespørsel fra en av kontaktene dine, vil vi enten henvise kontakten til å kontakte deg, eller, hvis det er hensiktsmessig, kan vi svare direkte på deres forespørsel. 3. Personvern for besøkende: Denne delen gjelder for personopplysninger som vi samler inn og behandler når du besøker Adcomer-nettstedet, og i den vanlige virksomheten vår, for eksempel i forbindelse med vår rekruttering, arrangementer, salgs- og markedsføringsaktiviteter eller når du besøker våre kontorer. I denne delen refererer «du» og «din» til besøkende. 3.1. Informasjon vi samler inn: (i) Informasjon du oppgir til oss på Adcomer-nettstedet eller på annen måte: Vårt Adcomer-nettsted tilbyr ulike måter å kontakte oss på, for eksempel gjennom kontaktskjema, e-post eller telefon, for å spørre om selskapet og tjenesten(e) våre. For eksempel kan vi be deg om å oppgi visse personopplysninger når du uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller tjenesten vår, deltar i undersøkelser, abonnerer på markedsføring, søker om en rolle hos Adcomer eller på annen måte kontakter oss. Vi kan også samle inn personlig informasjon fra deg når du deltar på våre arrangementer eller messer, hvis du besøker våre kontorer (hvor du vil bli pålagt å registrere deg som besøkende og gi oss visse opplysninger som også kan deles med våre tjenesteleverandører ) eller via en telefonsamtale med en av våre salgsrepresentanter. Du kan velge å gi tilleggsinformasjon når du kommuniserer med oss eller på annen måte samhandler med oss, og vi kan beholde kopier av slik kommunikasjon for våre arkiver. Opplysningene vi samler inn kan omfatte: Bedriftskontaktinformasjon (som navn, telefonnummer, e-postadresse og land). Profesjonell informasjon (som din stillingstittel, institusjon eller bedrift). Markedsføringsinformasjon (som dine kontaktpreferanser); og All informasjon du velger å gi oss når du fyller ut noen «fritekst»-bokser i skjemaene våre. (ii) Informasjon vi samler inn automatisk gjennom Adcomer-nettstedet: Når du besøker Adcomer-nettstedet vårt eller samhandler med e-postene våre, bruker vi og våre tredjepartspartnere informasjonskapsler og lignende teknologier som piksler eller web-beacons, alene eller sammen med informasjonskapsler, for å samle inn viss informasjon automatisk fra nettleseren eller enheten din. I noen land, inkludert land i EØS, kan denne informasjonen betraktes som personlig informasjon under gjeldende databeskyttelseslover. Informasjonen vi samler inn inkluderer automatisk: Enhetsinformasjon: slik som IP-adressen din, nettleseren din, operativsystemet, enhetsinformasjon, unike enhetsidentifikatorer, mobilnettverksinformasjon, forespørselsinformasjon (hastighet, frekvens, nettstedet du koblet til oss fra). Bruksdata: for eksempel informasjon om hvordan du samhandler med e-postene våre, Adcomer-nettsteder og andre nettsteder. 3.2. Bruk av personlig informasjon: Vi kan bruke informasjonen vi samler inn gjennom vår Adcomer-nettside og i forbindelse med våre arrangementer og markedsføringsaktiviteter (alene eller i kombinasjon med andre data vi samler inn) av en rekke årsaker i avhengighet av våre legitime interesser, inkludert: For å sende deg markedsføringsinformasjon, produktanbefalinger og ikke-transaksjonell kommunikasjon (f.eks. e-post, telemarketingsamtaler, SMS eller push-varsler) om oss, i samsvar med dine markedsføringspreferanser, inkludert informasjon om våre produkter, tjenester, kampanjer eller arrangementer etter behov. for vår legitime interesse i å drive direkte markedsføring eller i den grad du har gitt ditt forhåndssamtykke. For rekrutteringsformål hvis du har søkt på en rolle hos Adcomer. For å svare på dine elektroniske forespørsler, og for å gi deg informasjon og tilgang til ressurser eller tjenester du har bedt om fra oss. For å administrere Adcomer-nettstedet og systemadministrasjon og sikkerhet. For å administrere arrangementer og oppmøte, inkludert å sende relatert kommunikasjon til deg. For å registrere besøkende til våre kontorer av sikkerhetsgrunner og for å administrere taushetserklæringer som besøkende kan bli pålagt å signere. For å forbedre navigasjonen og innholdet på Adcomer-nettstedet. For å identifisere eventuelle serverproblemer eller andre IT- eller nettverksproblemer. For å behandle transaksjoner. For å kompilere aggregert statistikk om bruk av nettstedet og for å bedre forstå preferansene til våre besøkende. For å hjelpe oss med å tilby, forbedre og tilpasse markedsføringsaktivitetene våre. For å legge til rette for sikkerheten og fortsatt riktig funksjon av Adcomer-nettstedene. For å utføre forskning og utvikling for å forbedre vår Adcomer-nettside, produkter og tjenester. For å utføre markedsundersøkelser, annonsere for deg, gi personlig tilpasset informasjon om oss på og utenfor Adcomer-nettstedet, og for å tilby annet personlig innhold basert på dine aktiviteter og interesser i den grad det er nødvendig for våre legitime interesser i å støtte våre markedsføringsaktiviteter eller annonsere for tjenesten vår eller tilfeller der vi ber om ditt samtykke. For å utføre andre legitime forretningsformål, så vel som andre lovlige formål, som dataanalyse, svindelovervåking og forebygging, identifisere brukstrender og utvide våre forretningsaktiviteter i avhengighet av våre legitime interesser. Å samarbeide med offentlige og offentlige myndigheter, domstoler eller regulatorer i samsvar med våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover i den grad dette krever behandling eller utlevering av personopplysninger for å beskytte rettighetene våre eller er nødvendig for vår legitime interesse i å beskytte mot misbruk eller misbruk av våre Adcomer-nettsteder og -tjenester, beskytte personlig eiendom eller sikkerhet, forfølge rettsmidler tilgjengelig for oss og begrense skadene våre, overholde rettslige prosesser, rettskjennelser eller juridiske prosesser, eller svare på lovlige forespørsler. 3.3. Offentlig informasjon og tredjeparts-nettsteder Blogg. Vi har offentlige blogger på nettstedet Adcomer.com. Hvis din personlige informasjon vises på bloggene våre og du vil ha den fjernet, kontakt oss på support@adcomer.com. Hvis vi ikke klarer å fjerne informasjonen din, vil vi fortelle deg hvorfor. Sosiale medieplattformer og widgets. Adcomer-nettstedene inkluderer funksjoner for sosiale medier, for eksempel Facebook Like-knappen. Disse funksjonene kan samle inn informasjon om IP-adressen din og hvilken side du besøker på Adcomer-nettstedet vårt, og de kan sette en informasjonskapsel for å sikre at funksjonen fungerer som den skal. Sosiale mediefunksjoner og widgets er enten vert for en tredjepart eller vert direkte på Adcomer-nettstedet vårt. Vi opprettholder også tilstedeværelse på sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, Twitter og Instagram. All informasjon, kommunikasjon eller materiale du sender til oss via en sosial medieplattform gjøres på egen risiko uten noen forventning om personvern. Vi kan ikke kontrollere handlingene til andre brukere av disse plattformene eller handlingene til plattformene selv. Dine interaksjoner med disse funksjonene og plattformene er styrt av personvernreglene til selskapene som leverer dem. Lenker til tredjeparts nettsteder. Adcomer-nettstedet inkluderer lenker til andre nettsteder. Husk å sette deg inn i disse nettstedenes personvern ettersom de kan variere og er ikke lik som vår! Hvis du sender inn personlig informasjon til noen av disse nettstedene, er informasjonen din underlagt personvernreglene deres. 3.4. Informasjonskapsler og sporingsteknologier: Vi og våre tredjepartspartnere bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å samle inn og bruke personlig informasjon om deg, inkludert for å vise interessebasert annonsering om Adcomer. 3.5. Andre rettigheter til data: Avhengig av landet du bor i, kan du ha følgende rettigheter til din data som er samlet hos oss: Å få tilgang, oppdater, slette, begrense eller protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-post til support@adcomer.com. Du kan også ha rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Tilsvarende, hvis vi har samlet inn og behandlet din personlige informasjon med ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Å trekke tilbake samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi utførte før tilbaketrekkingen din, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av din personlige informasjon utført i avhengighet av andre lovlige behandlingsgrunner enn samtykke. Du kan også kontakte oss når som helst for å oppdatere dine markedsføringspreferanser (se avsnitt 5. Generell informasjon). 4. Generell informasjon: 4.1. Hvordan vi deler informasjon: Vi kan dele og avsløre din personlige informasjon med våre tilknyttede selskaper og til følgende typer tredjeparter for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen (for formålene i denne delen refererer «du» og «din» til kunder, kontakter og Besøkende med mindre annet er angitt). Våre tjenesteleverandører: Noen ganger deler vi informasjonen din med våre tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. For eksempel selskaper vi har ansatt for å hjelpe oss med å tilby og støtte tjenesten vår eller hjelpe til med å beskytte og sikre våre systemer og tjenester og andre forretningsrelaterte funksjoner. Andre eksempler inkluderer analyse av data, vertsdata, engasjerende teknisk støtte for tjenesten vår, behandling av betalinger og levering av innhold. Til enhver myndighetsorgan, domstol eller annen tredjepart der vi mener avsløring er nødvendig (1) som et spørsmål om gjeldende lov eller forskrift, (2) for å utøve, etablere eller forsvare vår juridiske rettigheter, eller (3) for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser. I visse situasjoner kan vi bli pålagt å avsløre personlig informasjon som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse. En potensiell kjøper (og dens agenter og rådgivere) i tilfelle et salg, fusjon, konsolidering, avvikling, omorganisering eller oppkjøp. I så fall vil enhver innkjøper være underlagt våre forpliktelser i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter til tilgang og valg. Vi kan også dele informasjon med utvalgte tredjeparter for statistiske eller forskningsformål som har blitt aggregert og gjort uidentifiserbar for tredjeparten. 4.2. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger (kun personer i EØS og Storbritannia): Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, vil vårt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene beskrevet ovenfor avhenge av den aktuelle personopplysningen og den spesifikke konteksten vi samler den inn i. Imidlertid vil vi normalt samle inn og bruke personopplysninger fra deg der behandlingen er i våre legitime interesser og ikke overstyres av dine data-beskyttelses interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Våre legitime interesser er beskrevet mer detaljert i denne personvernerklæringen i avsnittene ovenfor med tittelen «Bruk av personlig informasjon», men de inkluderer vanligvis å forbedre, vedlikeholde, tilby og forbedre vår teknologi og tjenester; å sikre sikkerheten til tjenestene; og støtte våre markedsførings aktiviteter. I noen begrensede tilfeller kan vi også ha en juridisk forpliktelse til å samle inn personlig informasjon fra deg. Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å overholde et lovkrav eller for å utføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunktet og informere deg om hvorvidt utleveringen av personopplysningene dine er obligatoriske eller ikke, samt de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir din personlige informasjon. 4.3. Dine valg og bortvalg: Markedsføring: besøkende som har meldt seg på markedsførings-e-postene våre, kan når som helst velge bort å motta markedsførings-e-poster fra oss ved å klikke på koblingen «avslutt abonnement» nederst i markedsførings epostene våre. Dataanalyse: Dataanalysene våre bruker data fra blant annet Google Analytics og Facebook pixel, inkludert personlig informasjon om kontakter, for å tilby og forbedre tjenesten. Du kan velge bort analysene våre når som helst ved å sende oss en e-post til support@adcomer.com. 4.4. Vår sikkerhet: Vi tar hensiktsmessige og rimelige tekniske og organisatoriske tiltak utformet for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse, med tanke på risikoen involvert i behandlingen og personopplysningenes natur. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til din personlige informasjon, kan du kontakte oss på support@adcomer.com. 4.5. Internasjonale overføringer: Adcomer har hovedkontor i Norge og våre servere er også lokalisert i Norge. Dette betyr at data vi behandler kan overføres til, lagres eller behandles i Norge. 4.6. Oppbevaring av data: Vi beholder personlig informasjon så lenge vi har et pågående legitimt forretningsmessig eller juridisk behov for å gjøre det. Hvor lenge dine «opplysninger» er lagret hos oss vil variere avhengig av typen data som er involvert, men generelt sett vil vi referere til disse kriteriene for å bestemme hvor lenge informasjonen skal være lagret i våre systemer: Enten vi har et juridisk eller kontraktsmessig behov for å beholde dataene. Hvorvidt dataene er nødvendige for å levere våre tjenester. Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle din personlige informasjon, vil vi enten slette eller avidentifisere den, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi sikkert lagre din personlige informasjon og isolere den fra enhver videre behandling inntil sletting er mulig. 4.7. Endringer i denne personvern erklæringen: Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst og fra tid til annen. Den nyeste versjonen av personvernreglene gjenspeiles av oppdaterings datoen nederst i denne personvern siden. Alle oppdateringer og endringer trer i kraft umiddelbart uten forvarsel. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernreglene ofte for å holde deg informert om endringer som kan påvirke deg. 4.8. kontaktinformasjon: Support@adcomer.com