Acclaim brukte Adcomers digitale markedsføringsstrategi for å nå deres mål

Adcomer samarbeidet med Acclaim for å tilby digitale markedsføringstjenester, inkludert å sette opp og gjennomføre en kontobasert markedsføringskampanje (ABM). Vår ABM-strategi var vellykket i å nå over 400 ICP-selskaper (Ideal Customer Profile) i USA og oppnå en suksessrate på 2 % i lukkede avtaler.

Optimalisert ABM-strategi

Designet en omfattende ABM-kampanje som omfatter en ICP-workshop, utsendelse av e-post og organisk søking.

Rapportering av data

Implementerte en datadrevet tilnærming for å evaluere kampanjeytelse og optimalisere markedsføringsstrategier.

Maksimert ROI

Genererte en betydelig økning i avkastningen på investeringen fra kampanjene som bidro til virksomhetens økonomiske suksess.

Kundens hovedmål

Acclaim hadde som mål å utvide kundebasen og øke inntektene gjennom målrettet digital markedsføring. Adcomer's mål var å fokusere på følgende:  
  • Utvikle en ABM-strategi som adresserer selskapets utfordringer i henhold til markedsføring og optimalisere ytelsen.
  • Utvide Acclaims kundebase ved å nå ut til selskaper som passer deres ICP i USA.
  • Konvertere nye potensielle kunder til betalende kunder og øke inntektene.
  • Forbedre kunderelasjoner for å forbedre oppbevaring og øke kundens levetidsverdi.

Bakgrunn

Acclaim er et utviklingsselskap som utnytter banebrytende teknologi for å lage tilpassede nettsteder og nettbutikker. Selskapet betjener kunder i flere land og i en rekke bransjer og har etablert et rykte for å levere prosjekter av høy kvalitet.

Utfordring

Acclaims primære utfordring var mangelen på en effektiv digital markedsføringsstrategi. Tidligere slet selskapet med å identifisere og målrette de riktige selskapene. Mens Acclaim hadde en enorm database med potensielle kunder, var det utfordrende å finne ut hvilke selskaper som mest sannsynlig var interessert i deres tjenester. Denne situasjonen førte til suboptimale resultater når det gjelder konverteringsfrekvenser. Som sådan gikk det glipp av potensielle inntekter og vekstmuligheter. Acclaims andre markedsføringsstrategier, som e-postmarkedsføring og annonsering på sosiale medier, hadde heller ikke klart å gi de ønskede resultatene. Selskapet trengte å finne en måte å nå ønsket publikum mer effektivt og konvertere dem til betalende kunder. I tillegg utgjorde den konkurransedyktige karakteren til webdesign- og utviklingsindustrien en betydelig utfordring for Acclaim. Det var mange aktører i markedet, og hver kjempet om oppmerksomheten til lignende målmarkeder. Dette gjorde det vanskelig for Acclaim å skille seg ut og tiltrekke seg nye kunder.

Adcomer's løsning for anerkjennelse

Utfordringene som Acclaim møtte krevde en strategisk tilnærming for å løse dem. Ved å samarbeide med Adcomer og implementere en målrettet ABM-kampanje, var Acclaim i stand til å møte disse utfordringene og nå sine mål. ABM-kampanjen vi utformet var omfattende og spesifikt rettet mot ICP-selskaper i USA. Kampanjen inkluderte en ICP-workshop, kald e-post utsendelse og organisk sosial oppsøking. Ved å utnytte disse teknikkene var Adcomer i stand til effektivt å engasjere potensielle kunder og generere meningsfulle resultater for Acclaim.

Ideell kundeprofil

Vårt første skritt i ABM-kampanjen var å gjennomføre en ideell kundeprofil (ICP) workshop for å identifisere selskapene som mest sannsynlig var interessert i Acclaims tjenester. Under ICP-workshopen analyserte vi Acclaims eksisterende kundebase for å identifisere fellestrekk og egenskaper til de mest suksessrike kundene. Vi brukte deretter denne informasjonen til å lage en detaljert profil av den ideelle kunden for Acclaim. Denne profilen inkluderte informasjon som størrelsen på selskapet, bransjen det opererer i, og de spesifikke utfordringene som Acclaims tjenester kan bidra til å løse. Når vi hadde en klar forståelse av Acclaims ideelle kundeprofil, brukte vi denne informasjonen til å utvikle en målrettet liste over ICP-selskaper å nå ut til. Ved å gjennomføre en ICP-workshop kunne vi fokusere markedsføringen mot selskapene som var mest sannsynlig å konvertere til betalende kunder. Denne tilnærmingen hjalp oss med å øke suksess-raten til ABM-kampanjen og generere høyere avkastning på investeringen for Acclaim.

Cold Mailing & Social Outreaches

Når ICP ble identifisert, utviklet vi en omfattende oppsøkende strategi som inkluderte kald e-post markedsføring og organiske sosiale medier for å nå dem. Vi gjennomførte den kalde e-post kampanjen ved å lage personlige mailer for hvert eneste selskap. Vi fokuserte på å fremheve de viktigste fordelene med Acclaims tjenester og hvordan de kan hjelpe bedrifter med å nå sine mål. For organiske sosiale medier fokuserte vi hovedsakelig på LinkedIn og Twitter. Vi opprettet og delte innlegg, kommentarer og meldinger som var rettet mot de identifiserte selskapene. Vi har også engasjert oss i direktemeldinger med sentrale beslutningstakere og interessenter for å drive samtaler og oppmuntre interessen deres for Acclaims tjenester. Vår tilnærming til sosiale medier var på å bygge relasjoner og etablere en sterk tilstedeværelse. Ved å dele verdifullt innhold, var vi i stand til å skape en følelse av tillit og etablere Acclaim-merket som en autoritet på sitt felt.

Overvåking og rapportering av data

Vi implementerte et robust overvåking- og rapporteringssystem for å spore ytelsen til ABM-kampanjen. Vi brukte ulike analyseverktøy og programvarer for å overvåke effektiviteten til oppsøkende strategi og identifisere områder som krevde forbedring. Teamet vårt leverte regelmessige rapporter til Acclaim, som inkluderte nøkkeltall som åpningsrate for e-post, klikk-frekvens, trafikk på nettstedet og konverteringsfrekvens. Vi identifiserte mønstre og trender i dataene for å gi anbefalinger om hvordan vi kan forbedre fremtidige kampanjer. Ved å analysere disse dataene var vi i stand til å identifisere hvilke kanaler og mailer som ga best resultat hos målgruppen og justerte tilnærmingen vår deretter.

Resultat

Vår ABM-kampanje for Acclaim var i stand til å nå ut til et betydelig antall ICP-selskaper i USA, totalt over 400. Den resulterte også i lukkede avtaler med over 2 % av de målrettede selskapene. Samlet sett var våre kalde e-post kampanjer og organiske strategier for sosiale medier medvirkende til å drive engasjement og interesse for Acclaims tjenester.

Tilbakemelding

Her er tilbakemeldingen vi fikk fra Acclaim:  

“Vi var imponert over Adcomer's strategiske tilnærming til utvikling og implementering av ABM-kampanjen. Deres omfattende markedsføringsplan og bruk av Linkedin Outreach var medvirkende til å hjelpe oss med å nå målet vårt.

Den databaserte tilnærmingen var ingenting som vi hadde brukt før, og den ekspertisen var veldig nyttig for å optimalisere strategien vår. Vi setter pris på det harde arbeidet og engasjementet til Adcomer-teamet og ser frem til å fortsette samarbeidet vårt.”

 

Acclaim CEO Acclaim

Ønsker du en lignende sukksesshistorie?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, og la oss vise deg hva vi kan tilby deg på kort og lang sikt!