Tea Fusion + Adcomer: Bobble Tea kjeden utvidet lokasjonen og økte salget

Adcomer leverte digitale annonseringstjenester til Tea Fusion, inkludert oppsett av analyseverktøy for å måle kampanjens resultater. Gjennom denne tjenesten hjalp vi Tea Fusion med å optimalisere annonsekampanjene og nå markedsføringsmålene.

Maksimert ROI for kampanjen

Reduserte kampanjekostnader og økt ROI ved å implementere en datadrevet og optimalisert annonsestrategi.

Økt bevissthet og salg

Forbedret merkevarekjennskapen og utvidet kundebasen, noe som førte til en omsetningsøkning på 110 % i løpet av seks måneder.

Utvidede forretningsmuligheter

Utvidelse av forretningsmulighetene i butikkene og på nye steder som følge av økt merkevarekjennskap og etterspørsel etter produktene.

Kundens hovedmål

Tea Fusions hovedmål var å opprettholde sin posisjon i et marked som hadde vokst betydelig, øke merkevarekjennskapen, forbedre kundetilfredsheten og utvide driften. Vi fokuserte på følgende målsettinger for å hjelpe Tea Fusion med å nå sine mål:
  • Øke bevisstheten og konverteringen gjennom markedsføring og salgsfremmende tiltak i sosiale medier.
  • Gi datadrevet innsikt i kundeatferd og skape løsninger for å øke kundetilfredsheten.
  • Identifisere og målrette seg mot uutnyttede demografiske grupper for å etablere nye salgskanaler.
  • Mål kampanjens resultater, administrer reklamebudsjettet og utarbeid strategier for å øke avkastningen.

Bakgrunn

Tea Fusion ble grunnlagt i 2018 og drev først med kioskvirksomhet og serverte en rekke teblandinger til kunder på farten. Varemerket gjorde stor suksess etter lanseringen, men inntektene ble betydelig påvirket av ugunstige værforhold i den korte sommersesongen.   For å utvide virksomheten og skape vekst inngikk Tea Fusion en franchiseavtale med konditoriet SebastienBruno, og det hjalp. I 2020 introduserte selskapet den populære Bubble Tea på menyen, som raskt ble en suksess blant kundene og doblet omsetningen fra sesongen året før.

Utfordring

I løpet av ett år etter lanseringen av Bubble Tea hadde Tea Fusions varemerke vokst betydelig, men selskapet begynte å møte nye utfordringer. En av disse utfordringene var behovet for å opprettholde posisjonen i markedet.   Konkurransen fra både etablerte merkevarer og nye aktører økte på grunn av mulighetene i bransjen. Tea Fusion måtte sikre at varemerket forble relevant for å unngå å miste markedsandeler og inntekter eller hindre langsiktig suksess.   En annen utfordring var manglende evne til å håndtere etterspørselen etter produktene. Det var viktig for varemerket å møte kundenes økende etterspørsel og samtidig opprettholde en jevn kvalitet i alle utsalgssteder.   Selskapet ønsket også å utvide virksomheten til nye områder for å utnytte den økende etterspørselen og øke inntektene. Ved å ekspandere til nye områder kunne Tea Fusion nå ut til nye kunder, diversifisere inntektskildene og nå sine forretningsmål.   Selskapet forsøkte derfor å finne en passende forretningsmodell for å sikre at varemerket forble attraktivt for kundene, utvide salgskanalene og opprettholde en jevn ekspansjon.

Hvordan Adcomer bidro

Tea Fusion kontaktet oss i begynnelsen av 2021 for å få hjelp til å forbedre annonsestrategien for å oppnå målbare resultater på kort tid og utforske strategier for å holde seg konkurransedyktig i bransjen. Vi samarbeidet tett med selskapet for å utarbeide en vellykket annonsestrategi og fulgte opp alle kampanjer fra start til slutt. Vi brukte ulike reklamekanaler, blant annet Facebook og Google, for å øke kjennskapen til merkevaren og skape engasjement hos kundene. Vi utviklet alle nødvendige analyseverktøy for å gjøre annonseringen målbar og optimalisert.

Facebook Ads

Vi utviklet en omfattende Facebook-annonseringsstrategi som var målrettet mot Tea Fusions spesifikke kunder. Som en del av strategien skapte vi tilpassede målgrupper basert på faktorer som alder, sted, interesser og atferd, slik at vi kunne nå ut til de riktige personene. Vi brukte spesifikke annonseformater for å optimalisere resultatene. Vi brukte for eksempel karusell-annonser for å vise frem Tea Fusions ulike produkter, mens video annonser ble brukt for å gi kundene en mer engasjerende opplevelse. Teamet vårt samarbeidet tett med Tea Fusion for å sikre at Facebook-annonsene var i tråd med den overordnede markedsføringsstrategien, blant annet ved å utfylle varemerkets budskap og være konsistente på tvers av alle markedsføringskanaler. I tillegg synkroniserte vi Facebook-annonsene med Google-annonser for å maksimere potensialet i hver kanal. Vi gjorde det slik at personer som utførte en handling, for eksempel å se eller klikke på en annonse eller få en veibeskrivelse, ble vist en bestemt type annonse for å hjelpe dem i salgs- og konverteringsprosessen.

Overvåking og rapportering av data

For å sikre at den overordnede digitale annonsestrategien var effektiv, brukte vi dataovervåkings- og rapporteringsverktøy for å spore og analysere resultatene av hver enkelt kampanje. Vi innhentet sanntidsdata om blant annet klikkfrekvenser, konverteringer og samlet ROI. Denne informasjonen gjorde det mulig for oss å overvåke utviklingen og ta raske, datadrevne beslutninger for å optimalisere strategien. På visse tidspunkter kunne vi justere annonsestrategien slik at den rettet seg mot bestemte målgrupper og fordelte reklamebudsjettet mer effektivt. Disse tiltakene bidro til å maksimere avkastningen på investeringene i reklamekampanjene. I tillegg leverte teamet vårt jevnlig detaljerte rapporter til Tea Fusion, som beskrev kampanjenes resultater og ga anbefalinger om fremtidige forbedringer. Rapportene var enkle å forstå og ga verdifull innsikt i hvor effektiv reklamestrategien var.

Resultater

Tea Fusion økte omsetningen med 110 % i løpet av de seks månedene samarbeidet med Adcomer varte, noe som overgikk forventningene. I tillegg fikk Tea Fusion et betydelig antall faste kunder som fortsatt støtter virksomheten. Med denne imponerende salgsveksten utvidet Tea Fusion virksomheten ved å åpne flere fysiske butikker, slik at selskapet kunne nå ut til et bredere publikum.

Tilbakemelding

Etter et år med vellykket samarbeid uttrykte Tea Fusion interesse for å fortsette samarbeidet med Adcomer, noe vi var svært glade for å høre. Nedenfor er noen av tilbakemeldingene vi fikk fra daglig leder i Tea Fusion.  

"Adcomers eksepsjonelle råd og veiledning har hatt stor betydning for vår digitale suksess. Takket være deres innsats har vi kunnet utvide virksomheten og åpne to nye filialer. Derfor ønsker vi å fortsette samarbeidet med Adcomer for å drive veksten videre og øke bevisstheten for merkevaren.

Vi kan trygt si at vår investering i dette prosjektet har gitt avkastning langt over forventningene. Derfor anbefaler vi Adcomer på det sterkeste til bedrifter i alle størrelser. Investeringene dine vil være i gode hender, og bedriften din vil oppleve vekst både på kort og lang sikt."

 

May Le Daglig leder Bubble Tea

Ønsker du en lignende sukksesshistorie?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, og la oss vise deg hva vi kan tilby deg på kort og lang sikt!